Corona Koek, directeur Samenwerkende Kinderopvang & KEZK een interview met deze powervrouw

Door: Ria Luitjes

Corona Koek, waarschijnlijk ken je haar ondernemingen wel doordat je er gebruik van maakt, je er berichtjes over leest of gewoon, omdat je er langs fietst. Corona Koek is eigenaar van Samenwerkende Kinderopvang. In de regio Den Haag betreft dat Zo Kinderopvang, Kids and Carrots, Beach Kids en Big Ben Kids. Ook in mijn woonwijk zitten haar Zo vestigingen, bijvoorbeeld aan de Sijzenlaan en bij de scouting. Inmiddels zijn er 85 vestigingen van Brabant tot en met Amsterdam met in totaal zo’n 800 medewerkers. Ook is Corona Koek eigenaar van KEKZ, een advies- en administratiebureau voor kinderopvang en onderwijs. Tijd om eens wat meer te weten te komen over deze powervrouw. We spreken af in haar huis in de Vogelwijk, in het ‘kabouterhuis’, zoals ze het zelf noemt.

Corona Koek directeur Samenwerkende kinderopvang MIXmarketing interview Ria Luitjes

Wie is Corona Koek?

‘Ik ben getrouwd met Willem-Jan Sanders. Samen hebben we een 11-jarige dochter, Lauren. Ik ben geboren en opgegroeid in Bergen op Zoom, Brabant. Mijn ouders waren ondernemers en hadden een kinderopvang in de tuin. Kennismaking met werken in de kinderopvang gebeurde al op jonge leeftijd. In onze kindertijd hielpen mijn broer Mark en ik al mee met de dagelijkse werkzaamheden van de kinderopvang van onze ouders. Het regelen van het wc-papier, het poetsen van de toiletten en zelfs het slepen van de bakstenen voor het bouwen van de nieuwe opvanglocatie in de tuin.’ Voor mijn studie Psychologie heb ik in Utrecht gewoond en voor mijn werk ben ik 20 jaar geleden naar Den Haag verhuisd.’

Hoe ben je in de Vogelwijk terecht gekomen?

‘Wij woonden in het Regentessekwartier. Ik vond het daar niet zo fijn, er is weinig groen en het is erg druk met autoverkeer. Eigenlijk wilden we daardoor Den Haag wel uit. In de Vogelwijk vonden we het groen en de rust die we zochten. We hebben meerdere huizen bekeken, toen we ons huidige huis te koop zagen staan waren we op slag verliefd. Het is vrijstaand maar niet heel groot. Ik noem het vaak ons ‘kabouterhuisje’. We hebben het verbouwd en uitgebouwd. Voor ons drietjes is het perfect. Wij wonen hier heerlijk. Ik zie ons niet snel weggaan. Alles is voor ons dichtbij, de school, dansles en musical-les voor onze dochter. De bakker is om de hoek en we kunnen Bink onze hond uitlaten in het bos. De winkels in de steeds gezelliger wordende Fahrenheitstraat zijn een aanwinst.’

Geen psycholoog, maar directeur van ZO Kinderopvang en KEKZ?

‘Ja, psychologie is een erg leuke studie. Ik ontdekte alleen tijdens de studie dat ik geen roeping voelde voor mensen met een hulpvraag. Ik heb met veel bewondering naar studiegenoten gekeken die daar wel in gegroeid zijn. Ik ben te resultaatgericht en te ondernemend. Niet raar als je in een ondernemersgezin opgroeit. Het was mijn vader die zei, toen ik 26 jaar was en net afgestudeerd: we hebben nu vier kinderopvanglocaties bij Zo Kinderopvang, waarom neem je de leiding van het bedrijf in Den Haag niet over? Ik dacht, ik wil geen psycholoog worden, ik voel mij ondernemer en ik heb ontwikkelingspsychologie gedaan. Laat ik dat gewoon maar doen. Dat is inmiddels alweer 20 jaar geleden.’ ‘In die 20 jaar zijn het bedrijf en ik samen opgegroeid. Naar mate ik vaardiger werd, groeide het bedrijf ook mee.

Op een gegeven moment wilde ik graag iets anders opzetten. Ik heb in die periode de dagelijkse leiding overgedragen aan mijn adjunct directeur en ben een advies- en administratie kantoor kinderopvang gestart. Bij KEKZ, zoals dit bedrijf heet, ondersteunen wij bij opschaling, krimp, detacheren, werving en selectie en de ontlasting van backoffice-taken. Nu runt mijn voormalige Sales en Marketingmanager uit de kinderopvang KEKZ, zodat ik mij weer kan richten op nieuwe concepten in de kinderopvang.’

Welke thema’s spelen er in de branche?

‘Schaalvergroting is een belangrijk bedrijfsmatig thema en tegelijkertijd een complex thema. Het is lastig, want kinderopvang is niet te uniformeren. Het is een heel persoonlijke dienst. De betrokkenheid van de medewerker, die weet hoe hij/zij pedagogisch met je kind moet omgaan, is het allerbelangrijkste. Maar ook dat de pedagogische sfeer aansluit bij de medewerker en de ouder is belangrijk. Onze dienstverlening vraagt om maatwerk en lokale inbedding. Om deze reden laten we de lokale labels en de diversiteit in pedagogische visie en branding intact. Bovendien bundelen we onze krachten aan de achterkant met de Samenwerkende Kinderopvang organisaties. Deze samenwerking geeft ook de kleinere organisaties de kans om bijvoorbeeld snel te kunnen inspringen op nieuw beleid van de overheid. Beleid waarvoor we soms maar drie maanden tijd krijgen om in te voeren. Samen met de Samenwerkende Kinderopvang organisaties ontwikkelen we ook nieuwe opvangvormen. Zoals bijvoorbeeld ons internationale label Big Ben Kids, waar met de groei van het aantal internationals in Nederland en zeker ook in Den Haag veel vraag naar is. De verschillende opvangvormen en –labels spelen in op de opvangbehoefte van verschillende groepen gezinnen.’

20 jaar kinderopvang, waar ben je trots op?

‘Ik ben trots op de groei van onze onderneming. Maar ook op de belangenbehartiging die ik naast de bouw van mijn bedrijf heb mogen doen tijdens mijn 12 jaar in het bestuur van de Brancheorganisatie Kinderopvang en mijn bestuurslidmaatschap van de VNO-NCW. Maar ook dat ik onze branche heb mogen vertegenwoordigen in de media.’

‘Bijvoorbeeld toen in 2005 bij de behandeling van de kinderopvang in de Tweede Kamer het kwaliteitskader werd geschrapt. Samen met de sectorpartijen heb ik het initiatief genomen om hét kwaliteitskader op te stellen.’

‘Wat ook veel voldoening gaf maar tegelijkertijd ook heel heftig, was dat ik namens de brancheorganisatie woordvoerder was in 2012, toen de zedenzaak in Amsterdam aan het licht kwam. Zo heb ik de branche vertegenwoordigd in diverse media, bijvoorbeeld het in tv-programma Pauw en Witteman. Naast dat ik het nog steeds onvoorstelbaar vind dat dit heeft plaatst kunnen vinden, vond ik het van groot belang dat wij als sector mee gingen praten in het publieke debat. Spannend, maar als sector moesten we aangeven hoe afschuwelijk dit is en niet onze kop in het zand steken……’

Het is een sector waar veel vrouwen werken. Komt er een quotum voor mannen?

‘Nee, een quotum komt er niet. We hebben in 2014 al de charter “Talent naar de Top’ getekend (meer vrouwen in top functies van organisaties). Zij wilden hun profiel meer bijbuigen naar diversiteit. Dat was ons belangrijkste punt ook. Want in onze sector zoeken we niet meer vrouwen. Bij ons is van de 800 medewerkers is slechts 2% man. Vaak zijn dit ook nog functies in de facilitaire ondersteuning. Op de groepen hebben we denk ik maar 25 mannen. De Kinderopvang kent een hoge vacaturedruk, dus we zijn altijd op zoek naar goede mensen. Maar we zouden zeker graag veel meer mannen hebben in onze teams. Het is goed voor de kinderen om op de groep een mannelijke begeleider te hebben. Heel kort gezegd leren meisjes door te praten en jongens leren door te doen. Mannelijke pedagogische medewerkers geven vaak van nature meer ruimte aan ontdekkend leren en doen. Daardoor brengen ze meer balans in begeleiding en ontwikkeling van jongens en meisjes.’

De crisis van 2008 heeft op ondernemers veel invloed gehad. Welke impact had de crisis op jouw bedrijf.

‘Voor ons kwam de crisis iets later. Dat heeft vooral te maken met overheidsfinanciering plus dat de crisis al had gezorgd voor het verdwijnen van veel wankelende bedrijven. Ik vond het ook een boeiende tijd. In de crisis werden we met z’n allen veel inventiever. Wij zijn met alle teams, leveranciers en locaties gaan praten hoe wij onze dienstverlening effectief konden houden, terwijl de ‘hand op de knip’ ging. Ik ben nog steeds verbaasd, maar enorm trots op de creativiteit en flexibiliteit die onze medewerkers in die jaren hebben laten zien. Voor ons stopte de crisis iets later dan andere branches. In 2014 begon ik te denken; de rek is er nu wel uit. Het moet nu toch wel gaan omslaan. Gelukkig gebeurde dit ook in 2015 en ging het weer de goede kant op. Er staan twee prachtige bedrijven, met gepassioneerde medewerkers en daar ben ik erg trots op.’

Tekst: Ria Luitjes
Foto: Corona Koek

Interviews met andere powervouwen klik hier